Σχολή γονέων

Σχολή γονέων: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – The Whole Brain Child Series βασισμένη στις αρχές του θεραπευτικού μοντέλου IPNB και της Συναισθηματικής Αγωγής

Μια αποτελεσματική μέθοδος εκπαίδευσης γονέων μέσα απο το φακό της ενσυνειδητότητας και της διαπροσωπικής νευροβιολογίας . Η ενσυνειδητότητα αποτελεί θεμέλιο της συναισθηματικής νοημοσύνης και η διαπροσωπική νευροβιολογία, τον διεπιστημονικό χώρο που συνθέτει πληροφορίες σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και την αλληλεπίδραση εγκεφάλου-νού και σχέσεων, με στόχο την εφαρμογή αυτής της γνώσης στην ανατροφή παιδιών και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.

Ο εγκέφαλος αποτελεί τη λειτουργική δομή και διαπλάθεται μέσα απο τις εμπειρίες του ατόμου δια των νευρωνικών του συνδέσεων. Σήμερα γνωρίζουμε, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι απλά μια μηχανή επεξεργασίας δεδομένων , αλλά ένα περίπλοκο σύστημα ροής πληροφόρησης και γνώσης μέσω νευροχημικών διεργασιών που εκτελούν τα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου. Οι νευρώνες επικοινωνούν και αναπτύσσουν νευρωνικά κυκλώματα δημιουργώντας αισθητηριακές και νοητικές αναπαραστάσεις των εμπειριών μας.

Οι επιστημονικές μελέτες στο χώρο της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας αποδεικνύουν ότι οι εμπειρίες του ατόμου αποτυπώνονται στον εγκέφαλο ως νοητικές αναπαραστάσεις που διαμορφώνουν, οργανώνουν και ρυθμίζουν τις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου . Σύμφωνα με τη θεωρία της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας(Siegel, 2007) ο ανθρώπινος νους αναπτύσσεται μέσα απ΄την αλληλεπίδραση των νευροφυσιολογικών διεργασιών και των διαπροσωπικών σχέσεων. Η σχέση και ο διάλογος με τον άλλον αλλάζει τις νευρωνικές οδούς και ενισχύει τις συνάψεις ιδιαίτερα όταν αυτή η επικοινωνία συμβαίνει μέσα σ’ ένα πλαίσιο συναισθηματικής εγρήγορσης, συντονισμού, ασφάλειας και ισχυρών συναισθηματικών δεσμών.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουμε κατα την διάρκεια της ζωής μας διαμορφώνουν και εξελίσσουν αυτό το σύστημα, διευκολύνοντας το έμφυτο δυναμικό μας προς την ολοκλήρωση. Σήμερα γνωρίζουμε οτι το περιβάλλον και οι εμπειρίες του ανθρώπου επιδρούν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου και στις νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου, και δεδομένου της γνώσης περί νευροπλαστικότητας, μπορούμε να παρέμβουμε δυναμικά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.

Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο σχολείο συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής που εκτίθεται το παιδί. Μελέτες στο χώρο της συναισθηματικής αγωγής, δείχνουν πως η γονεική συμπεριφορά έχει βαθιά και διαρκή επίδραση στην ψυχοκοινωνική ζωή του παιδιού και αυτές οι επιδράσεις ξεκινούν απο την κούνια ( Goleman 1999).

Σκεφτόμενοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς και η οικογένεια σήμερα, δημιουργήσαμε μια Σχολή Γονέων με στόχο την εκπαίδευση της οικογένειας, βασισμένη στις αρχές της συναισθηματικής αγωγής και της διαπροσωπικής νευροβιολογίας. Ενα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο ανατροφής για την αντιμετώπιση, διαχείριση και πρόληψη προβλημάτων. Σκοπός της Ομάδας είναι η εκπαίδευση και θεμελίωση συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα στην οικογένεια, για την υγιή ψυχοκοινωνική και νοητική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, των γονιών και της οικογένειας .

Οφέλη και Στόχοι της Ομάδας Γονέων

– Αναγνώριση Συναισθημάτων – Καλύτερη Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων

– Αυξημένη Εστίαση – Κατανόηση – Υπευθυνότητα

– Αυξημένη Ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση δυσκολιών

– Αυξημένος Αυτοέλεγχος και μειωμένη παρόρμηση

– Καλύτερη οριοθέτηση αρνητικών συμπεριφορών

– Αυξημένη ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών

– Λιγότερη μοναξιά και άγχος

– Μειωμένη επιθετική συμπεριφορά ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές

– Μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και συνεκτικότητα

– Αυξημένη και θετική συναισθηματική έκφραση

Η ομάδα είναι ανοιχτού τύπου και κάθε εκπαιδευτικός κύκλος έχει διάρκεια 10 εβδομάδων. Ο πρώτος κύκλος ξεκινάει Οκτώβριο 2014 και ολοκληρώνεται Δεκέμβριο 2014. Οι συναντήσεις είναι δίωρες -εβδομαδιαίες. Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Ρομποτή στο 210 8952008 και 6972091907. Ο αριθμός συμμετοχόντων είναι περιορισμένος!

Ομάδες νέων: γεφυρώνοντας το χθες, το σήμερα και το αύριο…

Το ταξίδι της ενηλικίωσης  αποτελεί τόσο μία πρόσκληση όσο και πρόκληση στη ζωή μας, καθώς ανακαλύπτουμε και εξελίσσουμε τον εαυτό μας.

Η μετάβαση απο την εφηβική περίοδο της ζωής μας στην έναρξη της ενήλικης ζωής,  μας επιτρέπει την ευκαιρία να διερευνήσουμε το εαυτό μας, να  αξιολογήσουμε τις  εμπειρίες μας , τις αξίες μας , τις δυνατότητες μας,  τις συνθήκες μας  καθώς ανακαλύπτουμε ποιοί είμαστε!  Ποιές είναι οι αξίες μου, τα πιστεύω μου, οι στόχοι μου, οι αντιλήψεις μου γύρω απο τη ζωή ,  ο επαγγελματικός μου προσανατολισμός, η σεξουαλική μου ταυτότητα,  πως επιλέγω τις φιλίες μου, τις συντροφικές μου σχέσεις… Δεδομένου της σημαντικότητας αυτών των θεμάτων που απασχολούν τους νέους,  γεννήθηκε η ιδέα της ομάδα των νέων ηλικίας 18 και άνω.

Η Ομάδες νέων απευθύνονται σε νέους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα, να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν τις εμπειρίες τους στο εδώ και τώρα.  Μέσα από την τέχνη, την νοερή απεικόνιση και άλλες τεχνικές θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας και θα ανακαλύψουμε τα μοτίβα τα οποία μας χρησιμεύουν για να συνδεόμαστε με τους άλλους, με τον εαυτό μας  και να διαμορφώνουμε το όραμά μας.

Μέσα στην ομάδα θα ανακαλύψουμε πώς να αντιμετωπίζουμε δημιουργικά τις  προκλήσεις και προσκλήσεις στο ταξίδι της ενηλικίωσης

  • Θα ανιχνεύσουμε και θα κατανοήσουμε πως οι εμπειρίες και τα βιώματά μας  διαμορφώνουν το πλαίσιο της σκέψης μας , απαρτίζουν τις συμπεριφορές μας και ορίζουν τον κόσμο  των συναισθημάτων μας , και το πώς αυτές συνδέονται με τις αξίες μας στο εδώ και τώρα.
  • Θα ανακαλύψουμε το πως διαμορφώνουμε υγιή  και ισορροπημένες διαπροσωπικές, συντροφικές και σεξουαλικές σχέσεις.
  • Θα μάθουμε το «γιατί»  και το «πως» για τις επιλογές μας, τις αποφάσεις μας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε  σε προσωπικό, επαγγελματικό ή κοινωνικό πλαίσιο.         
  • Στόχος  της ομάδας είναι η προσωπική ανάπτυξη, η μετάβαση στην ενηλικίωση και η εξέλιξη του εαυτού.

Η ομάδα είναι ολιγομελή βιωματική και ξεκινάει Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014.  Οι συναντήσεις μας θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 6:30 με 8:30 μ.μ., στο Κέντρο Πνοή , Ευαγγελιστρίας 2, Γλυφάδα   

Κόστος Συμμετοχής: 60 ευρώ μηνιαίως

Συντονίστρια Ομάδας Πηνελόπη Ρομποτή  M.Sc., Psychologist- Gestalt Adlerian Psychotherapist

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της ομάδας και τις ενότητες ή για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210- 8952008 και 6972091907 ή με email pene-@otenet.gr.

Ανακαλύπτοντας τις κρυφές πτυχές του εαυτού μας

Ο Χάρτης του Εγώ, του Εσύ του Εμείς

Οι πρώιμες εμπειρίες αποτελούν τη βάση αξιών και πεποιθήσεων που απαρτίζουν το σχέδιο ζωής μέσα από το οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η ζωή συντίθεται από προκλήσεις, δυσκολίες και αλλαγές που μπορεί να μας αποσυντονίσουν και να χρωματίσουν τον εσωτερικό μας κόσμο με αρνητικά συναισθήματα, όπως φόβο, ντροπή θλίψη ή θυμό, τα οποία πιθανώς να γίνουν μόνιμες συγκινησιακές καταστάσεις που βιώνουμε καθημερινά και μας οδηγούν σε αδιέξοδο. Μπορεί να αμυνόμαστε με διάφορους τρόπους για να επιβιώσουμε, αλλά η ζωή δεν είναι επιβίωση, αλλά δημιουργία!

Στόχος της ομάδας είναι να κατανοήσουμε τις εμπειρίες μας και πώς αυτές διαμορφώνουν τις αξίες μας, ώστε να αποφασίζουμε για το νόημα και τον τρόπο ζωής μας μέσα από την  ελευθερία  της επιλογής και όχι την ανάγκη  της επιβίωσης. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τις κρυφές πτυχές του, να γεφυρώσουμε τα πιστεύω μας, τις αξίες μας, τις αντιλήψεις  με τα συναισθήματά μας και τις συμπεριφορές μας.

Η ομάδα είναι βιωματική και, μέσα από διάφορες τεχνικές, θα ανακαλύψουμε τις βαθύτερες πτυχές του εαυτού μας  και που λειτουργούν πίσω από τους ρόλους που αναλαμβάνουμε, τις αποφάσεις μας, τις προθέσεις μας,  τις σχέσεις που οικοδομούμε και τους στόχους που θέτουμε στη ζωή.

Σκοπός της ομάδας είναι η αναγέννηση του εαυτού, το όραμα, η δημιουργία.

Το  όραμα της ομάδας είναι Η απόκτηση της συνειδητότητας.

Οι συναντήσεις της ομάδας  είναι δίωρες και διεξάγονται   κάθε εβδομάδα στα γραφεία του Κέντρου ΠΝΟΗ.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 8952008 ή 6972091907 .

Συντονίστρια Ομάδας , Πηνελόπη Ρομποτή , Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Γκεστάλτ- Αντλέριαν- IPNB Therapist

Μεγαλώνοντας συναισθηματικά υγιή παιδιά

Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο σχολείο συναισθηματικής αγωγής.

Από τη γέννησή μας, οι δεσμοί που αναπτύσσουμε με τους γονείς μας εδραιώνουν τις βασικές αρχές της συναισθηματικής μας νοημοσύνης και την ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής αποτελεσματικά. Μαθαίνουμε την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία, την υπευθυνότητα και την οριοθέτηση, κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την ψυχική υγεία και ανάπτυξή μας. Μελέτες δείχνουν ότι οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, όπως είναι η κατάθλιψη, οι διατροφικές διαταραχές, η παραβατική συμπεριφορά κ.ά., συμπεριφορές που εμφανίζουν όλο και πιο τακτικά παιδιά και έφηβοι σήμερα.

Στόχος της ομάδας είναι η απόκτηση ικανοτήτων σε 5 βασικούς τομείς που απαρτίζουν την συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη για συναισθηματικά υγιή παιδιά.

  • Αυτογνωσία – Αναγνώριση συναισθημάτων
  • Αυτοέλεχγος
  • Εξεύρεση κινήτρων
  • Αναγνώριση συναισθημάτων των άλλων- Ενσυναίσθηση
  • Διαχείριση σχέσεων

Χτίζοντας σχέσεις με τα παιδιά μας

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που καλούνται οι γονείς να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν με επιτυχία είναι το μεγάλωμα των παιδιών τους. Εκατομμύρια γονείς αναλαμβάνουν ένα έργο που κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο δύσκολα, να πάρουν δηλαδή ένα μωρό και να το αναθρέψουν, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την ψυχική και σωματική του υγεία, ώστε να μεγαλώσει και να γίνει ένας υγιής και παραγωγικός άνθρωπος.
Η ομάδα απευθύνεται σε όλους τους γονείς που με χαρά αναλαμβάνουν αυτό το δύσκολο έργο, αναζητούν να κατανοήσουν και να διεκπεραιώσουν τον ρόλο τους με αγάπη, χτίζοντας μια εποικοδομητική σχέση με τα παιδιά τους.

Οι συναντήσεις της ομάδας είναι δίωρες εβδομαδιαίες και διεξάγονται στα γραφεία του Κέντρου ΠΝΟΗ. Η ομάδα είναι διδακτική/βιωματική και θα ασχοληθεί με τις παρακάτω ενότητες:

• Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού
• Αναπτυξιακές διαταραχές
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Συναισθηματικές διαταραχές
• Παιδική επιθετικότητα
• Φόβοι και φοβίες
• Πένθος και απώλεια
• Ασθένεια και κρίση στην οικογένεια
• Συναισθηματική αγωγή
• Σεξουαλική αγωγή
• Γονείς και εφηβεία
• Διαχείριση – Αντιμετώπιση προβλημάτων και συγκρούσεων – Εποικοδομητικός διάλογος.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ομάδα παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 8952008, 6972 9091907 η με emailστο pene-@otenet.gr.
Πηνελόπη Ρομποτή, Γλυφάδα