Νέες ομάδες 2018-2019


Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες Αυτογνωσίας – Συμβουλευτικής -Εκπαίδευσης Γονέων ξεκινούν τον Οκτώβριο στο νέο μας χώρο.
Γεφυρώνοντας το Σήμερα το Αύριο το Χθες. Βιωματική Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης αφιερωμένη στη διερεύνηση του εσωτερικού μας εαυτού, των πεποιθήσεων μας και πως συνδέονται με τις αποφάσεις μας…. τα όνειρά μας …. τους στόχους μας….. το όραμα της ζωής μας. Η ομάδα συναντιέται κάθε Τετάρτη 7 μ.μ. με 9 μ.μ., στο χώρο της ΠΝΟΗ. Η ομάδα απαρτίζεται απο 6-8 μέλη και είναι κλειστού τύπου ομάδα. Οι συναντήσεις ξεκινούν τέλος Οκτωβρίου .