Γνωμάτευση για υποψηφίους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το πολυφασικό τεστ προσωπικότητας Minnesota Multiphasic Personality Inventory MMPI-2 ® αποτελεί το εγκυρότερο και συχνότερο σε χρήση εργαλείο για την αξιολόγηση της Ψυχοπαθολογίας στον ενήλικο πληθυσμό στον κόσμο.

Αξιολογεί συμπτώματα κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας ενώ συμβάλλει και στη διαμόρφωση των διαγνώσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ιδιωτικό/ δημόσιο κλινικό όσο και δικαστικό πλαίσιο (Ψυχιατρικές Πραγματογνωμοσύνες & Τεχνικές Συμβουλές). Κάποιοι παράμετροι που αξιολογούνται περιλαμβάνουν: Αντικοινωνική συμπεριφορά, Συναισθηματική Αστάθεια, Υποχονδρίαση, Κατάθλιψη, Παρανοϊκός Ιδεασμός, Άγχος, Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, Εσωστρέφεια και έλλειψη κινήτρων.

Στο Κέντρο μας πραγματοποιείται η χορήγηση του τεστ MMPI-2 και χορηγείται γνωμάτευση ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.