Μεγαλώνοντας συναισθηματικά υγιή παιδιά

Μεγαλώνοντας συναισθηματικά υγιή παιδιά

Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο σχολείο συναισθηματικής αγωγής.  Από τη γέννησή μας οι δεσμοί που αναπτύσσουμε με τους γονείς μας εδραιώνουν τις βασικές αρχές της συναισθηματικής μας  νοημοσύνης, την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής αποτελεσματικά. Μαθαίνουμε την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία, την υπευθυνότητα και την οριοθέτηση, κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την ψυχική υγεία και την ανάπτυξή μας. Μελέτες δείχνουν ότι οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών, όπως κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, παραβατική συμπεριφορά κ.λπ., συμπεριφορές τις οποίες εμφανίζουν όλο και πιο συχνά παιδιά και έφηβοι σήμερα.

Στόχος της ομάδας είναι η απόκτηση ικανοτήτων σε 5 βασικούς τομείς που απαρτίζουν την  συναισθηματική  και κοινωνική νοημοσύνη.

  • Αυτογνωσία – Αναγνώριση συναισθημάτων
  • Αυτοέλεχγος
  • Εξεύρεση κινήτρων
  • Αναγνώριση συναισθημάτων των άλλων
  • Διαχείριση σχέσεων

Συντονίστρια Ομάδας

Πηνελόπη Ρομποτή
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt