Ομάδες νέων

Ομάδες νέων

H  πρώτη συνάντηση της  ομάδας νέων θα πραγματοποιηθεί 20 Οκτωβρίου 2014 ώρα 18:30 – 20:30.

Λόγω βιωματικού χαρακτήρα δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Σας περιμένω στο ταξίδι της ενηλικίωσης!!!