Ομαδική Θεραπεία

Ομαδική Θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία λειτουργεί όπως και η ατομική, αλλά πραγματοποιείται με τη συμμετοχή περισσότερων του ενός ατόμων, τα οποία συγκροτούν μια ομάδα με συντονιστή τον ψυχολόγο. Μέσα σε πλαίσιο εμπιστοσύνης και σεβασμού, τα μέλη ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση, καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας, εκφράζουν τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν την αξία της αλληλοϋποστήριξης και της οριοθέτησης, μαθαίνουν να δημιουργούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ψυχοθεραπευτική ομάδα προάγει την ψυχική υγεία και προσφέρει την ευκαιρία στα μέλη να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη πλευρά της προσωπικότητάς τους, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να κατανοήσουν τις σκέψεις τους, τις αντιλήψεις τους και τις συγκινήσεις τους. Μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, να ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τις δικές τους εμπειρίες τους και αυτές των άλλων.

Ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και εναρμονίζουν τις αξίες τους, τα πιστεύω, τις επιθυμίες, τα συναισθήματά τους. Εξελίσσουν την αυτογνωσία τους και την πίστη στον εαυτό τους και στους σημαντικούς άλλους. Καλλιεργούν τη συναισθηματική έκφραση που αποτελεί σημαντική παράμετρο στη σύναψη και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων.

Το Κέντρο μας ειδικεύεται στην ομαδική ψυχοθεραπεία. Οι ομάδες μας είναι κλειστού τύπου και απαρτίζονται από μικρό αριθμό συμμετεχόντων, κατόπιν συνέντευξης με τους ενδιαφερόμενους. Οι ομάδες λειτουργούν από Οκτώβριο μέχρι Μάιο και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, για δύο ώρες, με οδηγό την εχεμύθεια, την εμπιστοσύνη και την αποδοχή.shares