Ομιλίες του Κέντρου Πνοή 2012-2013

Ομιλίες του Κέντρου Πνοή 2012-2013

  • Ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοσπονδίας ΣΚΠ
  • Το ανθρώπινο πρόσωπο της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας – Caravel Hotel Athens, Greece, Μάρτιος 2013
  • Η αυτοεκτίμηση, ένας τρόπος να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα στο σύγχρονο περιβάλλον – Όμιλος “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”, Φεβρουάριος 2013
  • Η νευροφυσιολογία των σχέσεων – Therapy Planet Caravel Hotel, 10 Ιουνίου 2012