Σχολή Γονέων, Μεγαλώνοντας Συναισθηματικά Υγιή Παιδιά

Σχολή Γονέων, Μεγαλώνοντας Συναισθηματικά Υγιή Παιδιά

Δυσκολία του ρόλου του γονέα: Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που καλούνται οι γονείς να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν με επιτυχία είναι το μεγάλωμα των παιδιών τους. Εκατομμύρια γονείς έχουν να φέρουν σε πέρας ένα έργο που κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο δύσκολα, να πάρουν ένα μωρό και να το αναθρέψουν, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την ψυχική και σωματική του υγεία, ώστε μεγαλώνοντας να γίνει ένας υγιής και παραγωγικός άνθρωπος.

Θεωρητική προσέγγιση: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι πλήρως αναπτυγμένος κατά τη γέννηση του καθώς οι δομές του αναπλάθονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Οι πρώιμες εμπειρίες διαμορφώνουν γνωστικά μοντέλα μέσα από τα οποία κατανοούμε τις εμπειρίες μας. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικές νευρωνικές δομές που σχετίζονται με την αυτορρύθμιση και την ανθεκτικότητα του οργανισμού, στοιχεία που απαρτίζουν τη βάση της ψυχοκοινωνικής και σωματικής μας υγείας . Αν και η βασική διάσταση της ψυχοσύνθεσής μας υπάρχει από την γέννησή μας, οι εξελίξεις στο χώρο της νευροβιολογίας τα τελευταία είκοσι χρόνια δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εγκεφάλου και εμπειρίας, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στις νοητικές λειτουργίες και στην ψυχοκοινωνική μας ανάπτυξη. Ευτυχώς, δεδομένης της γνώσης περί πλαστικότητας του εγκεφάλου, μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης.

Σκοπός μας: Σκεπτόμενοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς και η οικογένεια σήμερα, δημιουργήσαμε μια μοντέρνα Σχολή Γονέων με στόχο την εκπαίδευση της οικογένειας, βασισμένη στις αρχές της συναισθηματικής αγωγής και της διαπροσωπικής νευροβιολογίας. Ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο ανατροφής για την ορθή αντιμετώπιση, διαχείριση και πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμογή σε παιδιά και γονείς κάθε ηλικίας.

Η Σχολή Γονέων είναι ανοιχτού τύπου ομάδα και λόγω βιωματικής μάθησης, ολιγομελής και έχει διάρκεια 12 εβδομάδες.