Σεμινάρια

Σεμινάρια

Σεμινάρια του Κέντρου

Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας

Τα 9 βήματα της αυτοεκτίμησης – Οκτώβριος 2011
Η χρόνια ασθένεια, μια πρόκληση ή πρόσκληση στη ζωή; – Οκτώβριος 2009
Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή μας – Σεπτέμβριος 2008
Ανιχνεύοντας τα βαθιά μας πιστεύω και ανακαλύπτοντας τις κρυμμένες πτυχές του εαυτού μας – Μάρτιος 2007

Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Ο ρόλος του στρες στην ασθένεια (2009).
Θυμός και ασθένεια:  διαχείριση και αντιμετώπιση (2010).
Κατανόηση του θυμού στην αντιμετώπιση της νόσου (2010).
Ο ρόλος του φροντιστή στον ασθενή με ΣΚΠ (2011)

Δημοτικό σχολείο Δήμου Βάρης

Ανακαλύπτοντας το κλειδί της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (2011)

Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΠΝΟΗ

Εργαστήρι σχέσεων: The Whole Brain Child – Raising Self Confident Children (2012)
Εργαστήρι σχέσεων: Μεγαλώνοντας συναισθηματικώς υγιή παιδιά ( 2011)
Εργαστήρι σχέσεων : Ο ρόλος του θυμού και η μετατροπή του σε θετική ενέργεια (2011)
Εργαστήρι Σχέσεων : Η αυτοεκτίμηση ως στάση ζωής ( 2011)
Εργαστήρι Σχέσεων : Ανακαλύπτω τις κρυφές πτυχές του εαυτού μου (2010)shares