ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η συμβουλευτική γονέων έχει ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάπτυξη του ασφαλή συναισθηματικού δεσμού, την ενεργή διαπαιδαγώγηση και την αποτελεσματική διαχείριση των αρνητικών συμπεριφορών όταν προκύπτουν. Η προσέγγιση μας βασίζεται στις αρχές της συναισθηματικής αγωγής, της θεωρίας της Προσκόλλησης του Bowlby  και  της διαπροσωπικής νευροβιολογίας του Daniel Siegel ( No Drama Discipline-Whole Brain Child)  , και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά  τεκμηριωμένο μοντέλο ανατροφής για την θεμελίωση συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα στην οικογένεια  με σκοπό την υγιή ψυχοκοινωνική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. ( βλ. άρθρα οικογενειακής συμβουλευτικής).