Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη | Μεγαλώνοντας Συναισθηματικά Υγιή Παιδιά

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Η Συναισθηματική  Νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια αποτελεί θεμέλια λίθο της ψυχοκοινωνικής  ανάπτυξης και εξέλιξης του ατόμου  με εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της ζωής του.  Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν  ότι η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο  στη προσωπική, κοινωνική  και επαγγελματική καταξίωση του ατόμου καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της  επιτυχίας του.

Τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη?

Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα των ανθρώπων να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους ( αυτοεπίγνωση) , να ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους , ιδιαίτερα τα αρνητικά ( αυτοδιαχείριση), να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων ( κοινωνική συνειδητοποίηση) και να μπορούν να  διαχειρίζονται επικοδομητικά  τις διαπροσωπικές σχέσεις και  τη σχέση τους  με το περιβάλλον ( κοινωνική διαχείριση).  Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι διαχείριση και ρύθμιση δε σημαίνει χειραγώγηση ή άσκηση υπεροχής, αλλά πραγματικό κοινωνικό ενδιαφέρον  που προκύπτει από την δυνατότητα που έχει το άτομο  να κατανοεί  και να αποδέχεται τους άλλους,  επιδιώκοντας να επιλύει διαφωνίες και να διαχειρίζεται αντιπαραθέσεις  επικοδομητικά μέσα σ΄ένα πνεύμα συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και ισοτιμίας.

Η συναισθηματική νοημοσύνη σε αντίθεση με τη γνωστική νοημοσύνη καλλιεργείτε μέσα απο τις εμπειρίες και την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του. Ένα παιδί που εκτίθεται σε ένα  φροντιστικό και ασφαλές  περιβάλλον ώπου οι γονείς  καλύπτουν τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδού , βοηθούν το παιδί να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματα του,  να  τα αναγνωρίζει αλλά και να τα διαχειρίζεται  επικοδομητικά  , μαθαίνει μια βασική πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης: την ενσυναίσθηση και την αυτορύθμιση , στοιχεία που όχι μόνο ενισχύουν την ικανότητα κατανόησης  του εαυτού  και των άλλων , αλλά καλλιεργούν τη συμπόνια και την αποδοχή  και ταυτόχρονα  διδάσκουν την  οριοθέτηση του εαυτού, τα υγιή όρια , τον αυτοέλεγχο και το σεβασμό.

Η συναισθηματική νοημοσύνη προυποθέτει ότι εμείς οι ίδιοι ώς γονείς διαθέτουμε αυτές τις ικανότητες  που επιθυμούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας , γιατί πρώτα εμείς χρειάζεται  να εφαρμόζουμε τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επαφή με τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι απλές τεχνικές και αξίες  αλλά στάση και φιλοσοφία ζωής.

Βασική προϋπόθεση για να εντάξουμε τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης στο μοντέλο ανατροφής που ακολουθούμε είναι να  γνωρίζουμε τι θέλουμε να διδάξουμε στο παιδί και πως μπορούμε να το πετύχουμε .  Η μέθοδος ανατροφής που βασίζεται στην συναισθηματική νοημοσύνη ενισχύει θετικές συμπεριφορές , μειώνει τις αρνητικές και  διδάσκει στο παιδί να δρά στις καταστάσεις αντί να αντιδρά.

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ/ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 2013,2014