ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε  όσους επιθυμούν να επεξεργαστούν και να αντιμετωπίσουν  αποτελεσματικά κάποια δυσκολία ή θέμα που αντιμετωπίζουν στη προσωπική τους ζωή, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις , στην εργασία τους ή  να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το άγχος, τη κατάθλιψη,  το πανικό ή τις φοβίες.    Η ατομική ψυχοθεραπεία βοηθάει τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αξιοποιήσουν δυνατότητες και να εξελίσουν τον εαυτό τους σ’ ένα πλάισιο εμπιστευτικότητας,  στήριξης και φροντίδας.

  • Κατάθλιψη
  • Διπολική Διαταραχή
  • Γενικευμένη  Διαταραχή Άγχους
  • Κοινωνικό Άγχος-Φοβία
  • Διαταραχή Πανικού
  • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
  • Μετατραυματική Αγχώδης Διαταραχή
  • Θυμός-  Πρόγραμμα Διαχείρισης Θυμού
  • Άγχος- Πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν και να διαχειριστούν θέματα και καταστάσεις που τους προβληματίζουν στην καθημερινότητας τους . Μέσα απο την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της ομάδας, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να  γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους,   να διερευνούν θέματα που τους απασχολούν, να διαχειρίζονται δυσκολίες,  να  καλλιεργούν διαπροσωπικές σχέσεις και να δομούν υγιή όρια.  Μέσα στο ασφαλές πλαίσιο μια ομάδας ανακαλύπτουμε οτι ” δεν είμαστε μόνοι”. Οι ομάδες στο κέντρο μας είναι βιωματικές με μέγιστο αριθμό μελών 6-8 άτομα, και οι συναντήσεις δίωρες εβδομαδιαίες.

Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους είναι βιωματική με ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι σύντροφοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να εντοπίσουν τον αρνητικό κύκλο αλληλεπίδρασης και αρνητικών συγκινήσεων στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί.  Σε αυτό το ασφαλές πλαίσιο θα αναγνωρίσουν τα δυσλειτουργικά σχήματα των πεποιθήσεων τους και πως αυτά συνδέονται με τις  συγκινήσεις και αντιδράσεις τους , θα αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας που προάγουν και ενισχύουν το θετικό κύκλο συγκινήσεων και σύνδεσης των συντρόφων.  Η θεραπεία ζεύγους βασίζεται στις τεχνικές της Αντλεριανής Προσέγγισης , του Emotionally Focused  Therapy (EFT)  και της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας.

Συμβουλευτική Γονέων

 

Η συμβουλευτική γονέων έχει ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάπτυξη του ασφαλή συναισθηματικού δεσμού, την ενεργή διαπαιδαγώγηση και την αποτελεσματική διαχείριση των αρνητικών συμπεριφορών όταν προκύπτουν. Η προσέγγιση μας βασίζεται στις αρχές της συναισθηματικής αγωγής, της θεωρίας της Προσκόλλησης του Bowlby  και  της διαπροσωπικής νευροβιολογίας του Daniel Siegel ( No Drama Discipline-Whole Brain Child)  , και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά  τεκμηριωμένο μοντέλο ανατροφής για την θεμελίωση συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα στην οικογένεια  με σκοπό την υγιή ψυχοκοινωνική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. ( βλ. άρθρα οικογενειακής συμβουλευτικής)

Ψυχολογική Αξιολόγηση-Εκτίμηση

Διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοπούνται για την περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενης ψυχοπαθολογίας ή συμπτωμάτων και βοηθούν στη διαμόρφωση των θεραπευτικών στόχων .  Το Τεστ Προσωπικότητας  που χορηγείται είναι βασισμένο στη θεωρία των  πέντε παραγόντων της προσωπικότητας με διεθνή στάθμιση   ( Εξωστρέφεια, Συναισθηματική Σταθερότητα, Δεκτικότητα, Συγκαταβατικότητα και Ευσυνειδησία) . Μέσω του τεστ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κατανοήσει στοιχεία της προσωπικότητας του όπως αυτά εκφράζονται στην καθημερινότητα του και στη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του.

Οι ψυχολογικές αξιολογήσεις χορηγούνται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τεστ.

Coaching -Consulting

Προσωπική καθοδήγηση  σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.  Η διαδικασία στοχεύει στην συνειδητοποίηση του τρίπτυχου σκέψη-συναίσθημα-δράση  ,   την ανακάλυψη των δυνατοτήτων , περιορισμών, αντιλήψεων, κινήτρων και τη διαχείριση αυτών  για επίτευξη των στόχων . Το  coaching είναι προσανατολισμένη και συγκεκριμένη διαδιακασία  που εξασφαλίζει  :  ομαλή μετάβαση σε αλλαγές ,  βελτίωση της συνολικής ποιότητας  της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής , επιτυχία στόχων.   Η διαδικασία του coaching που εφαρμόζεται στο κέντρο μας  βασίζεται στις αρχές της Γκεστάλτ, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυνειδητότητας.

Επίσης στο κέντρο μας διεξάγονται βιωματικά σεμινάρια – εκπαιδευτικά εργαστήρια  προσωπικής ανάπτυξης, αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας, θεραπευτικής ενσυνειδητότητας και συναισθηματικής αγωγής.