ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΓΧΟΥΣ

Κύριο χαρακτηριστικό είναι το υπερβολικό άγχος, η έντονη ανησυχία και αγωνία που βιώνει το άτομο ακόμη και για απλές καθημερινές δραστηριότητες, και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως έντονη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, πονοκεφάλοι, μυική ένταση, διαταραχές του γαστροεντερικού συστήματος . Τα συμπώματα προκαλούν δυσλειτουργία στο κοινωνικό, επαγγελματικό η προσωπικό τομέα της ζωής του ατόμου, αλλά δυσκολεύεται να τα ελέγξει. Στο Κέντρο μας εφαρμόζεται το Mindfulness Stress Reduction Program σε 8 συναντήσεις, και η έγκαιρη διάγνωση γίνεται με τη χορήγηση ψυχολογικών κλιμάκων διαδικτυακά (online) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.