ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΧΟΣ/ΦΟΒΙΑ

Κύριο χαρακτηριστικό  είναι ο φόβος του ατόμου, ότι είναι το επίκεντρο της προσοχής των άλλων και ότι οι άλλοι παρατηρούν και σχολιάζουν αρνητικά τις πράξεις και γενικά την παρουσία του, με αποτέλεσμα να του προκαλεί  υπερβολικό άγχος και ντροπή. Τα άτομα που υποφέρουν από κοινωνικό άγχος κοκκινίζουν, ιδρώνουν , ζαλίζονται, μπορεί να στεγνώνει το στόμα τους, να παθαίνουν ναυτίες, διάρροιες και να υποφέρουν απο πονοκεφάλους. Το κοινωνικό άγχος , αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως,  μπορεί να υπονομεύει τη ποιόητα ζωής του ατόμου, καθώς το άτομο μπορεί να αποφεύγει  κοινωνικές επαφές και δραστηριότητες προκειμένου να αποφύγει με  κάθε τρόπο την έκθεσή του.