ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Μετατραυματική Αγχώδης Διαταραχή – PTSD
Αναφέρεται σε μια αγχώδη διαταραχή που εμφανίζουν άτομα που έζησαν ή έγιναν μάρτυρες ενός γεγονότος που απείλησε την ασφάλεια τους ή την ασφάλεια άλλων ατόμων , τους έκανε να αισθανθούν έντονο φόβο, ή αίσθημα αβοήθητου.  Αυτό το γεγονός μπορεί να ήταν  κάποιο αυτοκινητιστικό  ατύχημα,  ένα σοβαρό ατύχημα, μια σωματική ή σεξουαλική επίθεση, πόλεμος, φυσικές καταστροφές. Αλλά και καταστάσεις όπως ένα διαζύγιο, απόλυση ή επικείμενος θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Τα άτομα που πάσχουν απο PTSD, βιώνουν αισθήματα πανικού ή υπερβολικού φόβου και μπορεί να επαναβιώνουν το γεγονός μέσα από ανεπυθύμητες και επαναλαμβανόμενες αναμνήσεις, να βιώνουν  έντονες συναισθηματικές ή σωματικές αντιδράσεις όπως εφίδρωση, ταχυπαλμία ή πανικό. Να εκδηλώνουν ευερεθιστικότητα, δυσκολίες στον ύπνο, έλλειψη συγκέντρωσης, σκόπιμη αποφυγή δραστηριοτήτων, ανθρώπων, τόπων που συνδέονται ή επιφέρουν επώδυνες αναμνήσεις, απώλεια ενδιαφέροντος, και αποκοπής ή και αποσύνδεσης απο φίλους και την οικογένεια. Ακρογωνιαίος λίθος της θεραπευτικής αγωγής είναι η αντιμετώπιση της τραυματικής εμπειρίας και η επεξεργασία των σκέψεων και των αναμνήσεων. Στο κέντρο μας εφαρμάζεται η θεραπεία σύμφωνα με το  πρωτόκκολο  του Comprehensive Resource Model.

shares