ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν εναλλαγές στη διάθεση ως αποτέλεσμα γεγονότων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Όταν αυτές οι αλλαγές είναι έντονες, παρατεταμένες σε διάρκεια, έχουν ένταση με σοβαρές εκπτώσεις στη λειτουργικότητα του ατόμου, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να πάσχει από κάποια διαταραχή διάθεσης.

shares