ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΔιπολική Διαταραχή…  Μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές στη διάθεση, συναισθηματικές μεταπτώσεις και αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητας και συμπεριφοράς του ατόμου. Η διαταραχή χαρακτηρίζεται από εναλλαγή επισοδείων μανίας και κατάθλιψης, που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου σε ένα η περισσότερους τομείς της καθημερινότητας του. Ο αριθμός των επισοδείων καθώς και ο αριθμός του είδους του επισοδείου ποικίλει απο άτομο σε άτομο . Συμπτώματα μανίας περιλαμβάνουν μια υπερβολικά ανεβασμένη διάθεση, υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορεί να οδηγεί σε επικίνδυνες συμπεριφορές, λογόροια, ευερεθιστότητα, ελαττωμένη αναγκη για ύπνο, αδυναμία συγκέντρωσης, μια αίσθηση οτι οι ιδέες “τρέχουν” στο μυαλό του και χωρίς συνάφεια μεταξύ τους , εμπλοκή σε υψηλού ρίσκου συμπεριφορές. Συμπτώματα επισοδείου κατάθλιψης δείτε κατηγορία ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.

shares