ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Κατάθλιψη… Ίσως η πιό κοινή διαταραχή με σημαντικά ποσοστά αύξησης τις τελευταίες δεκαετίες. Τι είναι η κατάθλιψη? ‘Οταν ο άνθρωπος εκδηλώνει καταθλιπτική διάθεση το μεγαλύτερο μέρος της μέρας του, σχεδόν κάθε μέρα για τουλάχιστον 2 συνεχόμενες εβδομάδες η οποία συνοδεύεται από συμπτώματα όπως απώλεια ευχαρίστησης από δραστηριότητες που μέχρι τότε ήταν ευχάριστες, διαταραχές στον ύπνο, στην όρεξη ή στη σεξουαλική διάθεση, έντονη ανησυχία, αγωνία, δυσκολία συγκέντρωσης, κόπωση, ενοχές, σκέψεις θανάτου, και μια αίσθηση ανεπάρκειας με έκπτωση στη λειτουργικότητα του σε προσωπικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κατάθλιψης όπως μείζων κατάθλιψη, άτυπη, επιλόχεια και άλλες. Τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά με κυριότερα τους γενετικούς, βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, και την αλληπίδραση τους με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Η θεραπεία της κατάθλιψης είναι κρίσιμη καθώς επηρεάζει πολλούς τομείς της ζωής του ατόμου και η ψυχολογική εκτίμηση και υποστήριξη αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Το κέντρο χρησιμοποιεί αξιόπιστα επιστημονικά εργαλεία διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης.