ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ

Ο θυμός  είναι ένα απολύτως φυσιολογικό και υγιές συναίσθημα, που όταν ξεπερναέι τα αποδεκτά όρια μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία του ατόμου. Στο κέντρο μας το πρόγραμμα θυμού που εφαρμόζεται βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής ψυχοθεραπείας σε συνδυασμό με την ενσυνειδητότητα και τεχνικές εστίασης, χαλάρωσης και αυτοελέγχου.

shares