ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣΤο άγχος είναι μία κατάσταση που όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητα μας. Το άγχος είναι μια κατάσταση εσωτερικής αναστάστωσης  και σχετίζεται με ερεθίσματα που βιώνουμε καθημερινά. Το άγχος μπορεί να είναι δημιουργικό καθώς μας κινητοποιεί προς   δράση, όταν όμως η υποκειμενική εμπειρία του άγχους είναι ιδιαίτερα έντονη και  δυσανάλογη προς το γεγονός που προκαλεί το άγχος, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα του ατόμου  ακόμη και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, τότε  μπορεί να πρόκειται για αγχώδη διαταραχή που χρειάζεται να διαχειριστούμε καθώς το άγχος έχει συνδεθεί με την εκδήλωση ασθενειών όπως οι καρδιοπάθειες, το διαβήτη και άλλες σοβαρές ασθένειες. Στο κέντρο μας το πρόγραμμα διαχείρισης του στρες που εφαρμόζεται ακολουθεί το  μοντέλο του Mindfulness Stress Reduction.

shares