ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η θεραπεία ζεύγους είναι βιωματική με ψυχο-εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι σύντροφοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να εντοπίσουν τον αρνητικό κύκλο αλληλεπίδρασης και αρνητικών συγκινήσεων στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί.  Σε αυτό το ασφαλές πλαίσιο θα αναγνωρίσουν τα δυσλειτουργικά σχήματα των πεποιθήσεων τους και πως αυτά συνδέονται με τις  συγκινήσεις και αντιδράσεις τους , θα αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας που προάγουν και ενισχύουν το θετικό κύκλο συγκινήσεων και σύνδεσης των συντρόφων.  Η θεραπεία ζεύγους βασίζεται στις τεχνικές της Αντλεριανής Προσέγγισης , του Emotionally Focused  Therapy (EFT)  και της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας.

shares