ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν και να διαχειριστούν θέματα και καταστάσεις που τους προβληματίζουν στην καθημερινότητας τους . Μέσα απο την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της ομάδας, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να  γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους,   να διερευνούν θέματα που τους απασχολούν, να διαχειρίζονται δυσκολίες,  να  καλλιεργούν διαπροσωπικές σχέσεις και να δομούν υγιή όρια.  Μέσα στο ασφαλές πλαίσιο μια ομάδας ανακαλύπτουμε οτι ” δεν είμαστε μόνοι”. Οι ομάδες στο κέντρο μας είναι βιωματικές.

shares