ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοπούνται για την περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενης ψυχοπαθολογίας ή συμπτωμάτων και βοηθούν στη διαμόρφωση των θεραπευτικών στόχων . Οι κλίμακες που χορηγούνται στο κέντρο μας για την εκτίμηση κατάθλιψης , αγχώδη διαταραχών και ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων ψυχοπαθολογείας (ξωστρέφεια, ωμάτων ψυχοπαθολογεum of its partsείναι σταθμισμένες στον Ελληνικό πληθυσμό . Το Τεστ Προσωπικότητας  που χορηγείται είναι βασισμένο στη θεωρία των  πέντε παραγόντων της προσωπικότητας με διεθνή στάθμιση (Εξωστρέφεια, Συναισθηματική Σταθερότητα, Δεκτικότητα, Συγκαταβατικότητα και Ευσυνειδησία) . Μέσω του τεστ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κατανοήσει στοιχεία της προσωπικότητας του όπως αυτά εκφράζονται στην καθημερινότητα του και στη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Οι ψυχολογικές αξιολογήσεις χορηγούνται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τεστ.

shares