Αντλεριανή ψυχολογία και ιστορία της ατομικής ψυχολογίας Tag

Απευθύνεται σε όλους που επιθυμούν να ασχοληθούν ουσιαστικά με τον εαυτό τους. Μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, μας δίνεται η δυνατότητα να διερευνήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν, να εκφράσουμε τις ενδόμυχες σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας, και να ξεδιπλώσουμε πτυχές του...

Ο Άλφρεντ Άντλερ είναι ο θεμελιωτής της Ατομικής Ψυχολογίας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος αυτός αφορά κυρίως το ενδιαφέρον του για την κατανόηση της ολότητας της ανθρώπινης προσωπικότητας και όχι τόσο των μεμονωμένων πλευρών της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η θεωρία του Άντλερ είναι σε μεγάλο...