Ομάδα ανάπτυξης του γονεϊκού ρόλου Tag

Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο σχολείο συναισθηματικής αγωγής. Από τη γέννησή μας, οι δεσμοί που αναπτύσσουμε με τους γονείς μας εδραιώνουν τις βασικές αρχές της συναισθηματικής μας νοημοσύνης και την ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής...

Loading new posts...
No more posts